Thủy lợi Hải Dương - Thái Bình lập quy hoạch khu dân cư 9,8 ha

(BĐT) - Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Dương - Công ty TNHH MTV Thái Bình vừa được UBND tỉnh Hải Dương giao tổ chức khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ. Diện tích lập quy hoạch dự kiến khoảng 9,8 ha.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo UBND tỉnh Hải Dương, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.   

          

Minh Thông