Thực hiện nghĩa vụ NƠXH tại Dự án khu nhà biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm

Bộ Xây dựng vừa nhận được Văn bản số 10576/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội (NƠXH) tại Dự án khu nhà biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2514/BXD-QLN phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Theo nội dung trình bày tại văn bản số 3690/UBND-ĐTQH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận thì Dự án khu nhà biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Dự án) đã được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 11/3/2016; cấp Giấy phép quy hoạch số 789/GPQH ngày 07/3/2017.

Theo đó, Dự án có quy mô sử dụng đất là 85,7 ha, trong đó, diện tích đất ở là 20 ha, nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận, cách trung tâm TP Phan Thiết hơn 20 km. Căn cứ kiến nghị của chủ đầu tư Dự án và quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất cho phép chủ đầu tư Dự án được chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn tỉnh, với lý do Dự án này là khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng, việc bố trí NƠXH trong Dự án là không phù hợp vì có sự khác biệt giữa thu nhập, lối sống, nhu cầu giữa các đối tượng sử dụng của loại hình nhà ở cao cấp và NƠXH.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH: Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH.

Khoản 3 Điều 5 Nghị định này quy định: Đối với trường hợp bố trí quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH quy định tại Khoản 1 Điều này thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận cần căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong giai đoạn 2017-2020 và sau 2020, đặc biệt là kế hoạch phát triển NƠXH trên địa bàn, tổng hợp, đánh giá cụ thể nhu cầu về NƠXH tại khu vực Dự án và khu vực lân cận, bảo đảm bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển NƠXH tại khu vực Dự án để làm rõ căn cứ cho việc đề nghị không phải dành quỹ đất làm NƠXH và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Báo Xây dựng