Thủ tướng giao Bộ TN&MT nghiên cứu nội dung Báo Đấu thầu phản ánh về thị trường bất động sản

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Báo Đấu thầu phản ánh qua bài viết: "Thị trường đất đai tại Việt Nam vẫn thiếu năng động".
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, Báo Đấu thầu ngày 8/11/2017 có bài viết: "Thị trường đất đai tại Việt Nam vẫn thiếu năng động" phản ánh: Theo Báo cáo Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam được Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương công bố, còn rất nhiều quy định và hạn chế đối với quyền sử dụng đất khiến thị trường đất đai không thực sự năng động và chưa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Báo Đấu thầu phản ánh nêu trên.

PV