Thanh tra công tác quy hoạch, sử dụng đất tại Kiên Giang

Chiều 2/4, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2011 đến 31/12/2017.
Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra chiều 2/4 (Ảnh: TTCP).
Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra chiều 2/4 (Ảnh: TTCP).

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời kỳ từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra.

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Phòng Nghiệp vụ 4, Cục Giải quyết khiếu nại tố vào và thanh tra khu vực III được giao làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã thành lập tổ giám sát gồm 2 thành viên, do ông Ngô Khánh Luận, Trưởng phòng 3 - Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, vì thời gian thanh tra ngắn mà khối lượng công việc nhiều nên đoàn thanh tra cần thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Ông Huẩn yêu cầu phải thanh tra làm rõ các sai phạm, thiếu sót trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường. Từ thực tế thanh tra sẽ kiến nghị xử lý đúng quy định các tổ chức, cá nhân sai phạm, cũng như bổ sung cơ chế, sửa đổi chính sách để bịt kín các kẽ hở.

Trong công tác bảo vệ môi trường, ông Huẩn lưu ý nội dung môi trường nước, xử lý chất thải rắn, trong đó có chất lượng nước của sông Dương Đông tại đảo Phú Quốc, hiện trạng xử lý chất thải rắn tại các đô thị. Lĩnh vực khoáng sản chủ yếu thanh tra hoạt động khai thác đá vôi tại Hòn Chông, huyện Kiên Lương của Công ty TNHH Xi măng Hà Tiên, cụ thể là đánh giá trữ lượng, thực tế khai thác, nghĩa vụ tài chính.

Ông Huẩn khẳng định, quan điểm của Thanh tra Chính phủ là thực hiện đúng tiến độ thanh tra, không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của địa phương, cũng như hạn chế chồng chéo với hoạt động kiểm toán, hoạt động thanh tra của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Dân trí