Thanh Hóa: Liên danh nhà đầu tư trúng Dự án Khu dân cư Phú – Quý

(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Phú - Quý, huyện Hoằng Hóa. Theo đó, nhà đầu tư trúng dự án là Liên danh Công ty TNHH BNB Hà Nội - Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Tây Hà.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Dự án có diện tích 72.147,8 m2 trên địa bàn các xã Hoằng Phú, Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá. Tổng chi phí thực hiện dự án là 98,522 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 9,532 tỷ đồng. Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án không quá 32 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

 

Thế Anh