Thái Nguyên: Gọi đầu tư Khu nhà ở Cao Ngạn gần 1.300 tỷ đồng

(BĐT) - Dự kiến vào ngày 20/4/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên sẽ mở sơ tuyển nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên. Hồ sơ mời sơ tuyển bắt đầu được phát hành từ ngày 21/3/2019.