Sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quyết định, công bố quyết định thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc lĩnh vực đất đai theo nội dung phương án đơn giản hóa đã được UBND thành phố phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Cụ thể: Ban hành 1 thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung 49 thủ tục hành chính; bãi bỏ 2 thủ tục hành chính.

Trong đó, 2 thủ tục hành chính được bãi bỏ là: Thủ tục số T-HNO-264473-TT, về đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, thuộc thẩm quyền giải quyết của văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội;

Và Thủ tục số T-HNO-264443-TT, về đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp giấy phép lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, Thủ tục được cấp mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là Thủ tục Xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017 và thay thế Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.


Reatimes.vn