Sơ tuyển lại nhà đầu tư khu dân cư tại huyện Kim Thành (Hải Dương)

(BĐT) - UBND huyện Kim Thành (bên mời thầu) vừa công bố kết quả sơ tuyển nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng - xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Do không có nhà đầu tư trúng sơ tuyển nên Bên mời thầu sẽ tổ chức sơ tuyển lại nhà đầu tư dự án trên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Trước đó, từ ngày 30/8 - 30/9/2019, UBND huyện Kim Thành phát hành hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng - xã Cộng Hòa. Dự án sử dụng quỹ đất 97.167 m2. Mục tiêu của Dự án là xây dựng hạ tầng phát triển quỹ đất, đáp ứng nhu cầu tăng diện tích đất thổ cư giải quyết chỗ ở, hình thành một khu dân cư điển hình. Tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến là 117,673 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, trong quá trình phát hành HSMST, Công ty TNHH Khánh Hòa Việt Nam là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST). Tuy nhiên, HSDST của nhà đầu tư này không đáp ứng được yêu cầu của HSMST.   

 

Tùng Lâm