Sắp sơ tuyển nhà đầu tư Khu đô thị mới Ánh Dương tại Phú Yên

(BĐT) - Dự kiến, hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ánh Dương bắt đầu được phát hành từ ngày 30/5/2019 và kéo dài đến ngày 2/7/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, Dự án Khu đô thị mới Ánh Dương có tổng chi phí thực hiện là 116,25 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất là khoảng 11,5 ha, tại thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An.

Mục tiêu của Dự án là nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chí Thạnh đến năm 2025 được duyệt và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          

Minh Thông