Phú Thọ sơ tuyển quốc tế Dự án Khu dân cư nông thôn xã Vô Tranh

(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn xã Vô Tranh (huyện Hạ Hòa). Theo đó, thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 25/6/2019 đến 26/7/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng chi phí thực hiện 304 tỷ đồng, là dự án có sử dụng đất. Diện tích đất sử dụng cho Dự án là 6,286 ha. Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

          

Việt Thắng