Phú Thọ sơ tuyển nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị Minh Tân

(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ (Bên mời thầu) vừa cho biết, từ ngày 17/9 - 18/10/2019 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị Minh Tân. Dự án có tổng diện tích là 18.880 m2; tổng chi phí thực hiện 103,7 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt và nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 3660/UBND-KTN ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ.

 

Khánh Ngọc