Newland tài trợ kinh phí lập quy hoạch 2 khu đô thị mới tại Hải Dương

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Newland vừa được chấp thuận đề xuất tài trợ kinh phí cho công tác lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Kinh Môn (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Khu dân cư mới phía Tây Bắc thị trấn Kinh Môn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, tổng diện tích sử dụng đất của Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Kinh Môn là 42,34 ha, của Khu dân cư mới phía Tây Bắc thị trấn Kinh Môn là 14,67 ha.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Kinh Môn có trách nhiệm phối hợp với Công ty CP Đầu tư Newland tổ chức nghiên cứu, khảo sát, xác định phạm vi, ranh giới lập 2 quy hoạch này. Việc đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn, khảo sát, lập quy hoạch bảo đảm theo quy định hiện hành và hoàn thành trước ngày 31/12/2019. Việc lựa chọn nhà đầu tư áp dụng quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

 

Ngọc Minh