NCB muốn bán trụ sở hơn 665 tỷ đồng tại TP HCM

Tài sản được Ngân hàng Quốc dân chào bán là quyền sử dụng đất hơn 900 m2 và cao ốc văn phòng với diện tích mặt sàn hơn 7.100 m2.

Ngân hàng Quốc Dân (mã CK: NCB) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản tại địa chỉ 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Tài sản được ngân hàng xin ý kiến cổ đông chuyển nhượng là quyền sử dụng của lô đất tại địa chỉ trên với diện tích 914,3 m2 và tài sản gắn liền với đất là cao ốc văn phòng với diện tích mặt sàn là 7.132,5 m2.

Theo sổ sách, giá trị còn lại của tài sản này là hơn 631 tỷ đồng, bao gồm giá trị lô đất hơn 531 tỷ và giá trị của tòa nhà văn phòng gần 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chứng thư thẩm định của Công ty Tư vấn thẩm định dự án xây dựng Hà Nội, lô đất và tài sản gắn liền với đất được định giá hơn 665 tỷ đồng, cao hơn 30 tỷ so với giá trị sổ sách.

NCB dự kiến tổ chức chào bán tài sản theo phương thức chào bán cạnh tranh với giá tối thiểu bằng hơn 665 tỷ đồng, tương đương với mức định giá của đơn vị tư vấn.


Vnexpress