Làng giáo dục quốc tế được điều chỉnh quy hoạch thế nào?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1241/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Làng giáo dục quốc tế tỷ lệ 1/500 tại quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức.
Ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: Internet

Theo đó, đồng ý về chủ trương với đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số 6884/QHKT-P1 ngày 10/10/2017 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Làng giáo dục quốc tể tỷ lệ 1/500 tại quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh ranh giới của Dự án Làng giáo dục quốc tế. Yêu cầu nhà đầu tư bàn giao đủ quỹ đất 25% theo quy định cho thành phố.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, kiểm tra lại dự án đầu tư đã được phê duyệt trước đây, căn cứ quy định của pháp luật và thực tế triển khai, đề xuất phương án đầu tư đối với việc xây dựng đường 70 đoạn qua dự án xem có được thực hiện theo cơ chế chuyển tiếp hay không. Yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ triển khai dự án, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật vào văn bản báo cáo về chủ trương đầu tư.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ quy định của pháp luật và ranh giới điều chỉnh, khẩn trương làm thủ tục giao đất cho nhà đầu tư để triển khai các công việc tiếp theo của dự án. UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư xây dựng trường Đại học Châu Âu (theo đề nghị của nhà đầu tư có liên quan) tại khu vực này.


Reatimes.vn