Khánh Hòa chỉ đạo lập đoàn kiểm tra toàn diện dự án ALMA

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản trả lời Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú liên quan đến dự án của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường.
Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện dự án ALMA.
Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện dự án ALMA.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 23/6/2017, UBND tỉnh đã có văn bản số 5399/UBND-KGVX chỉ đạo các sở Kế hoạch đầu tư, Sở Du lịch, Tư pháp và Ban quản lý Khu Du lịch Bán đảo Cam Ranh thực hiện kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư và Thông báo số 65/TB-UBND ngày 4/4/2016 của UBND tỉnh về cam kết tiến độ thực hiện tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, trường hợp vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan làm việc trực tiếp với Công ty Vịnh Thiên Đường về nội dung hợp đồng Sở hữu kỳ nghỉ để chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thông tin, khuyến cáo rộng rãi cho người dân biết, nên tham vấn các cơ quan chuyên môn, các tổ chức ngành nghề luật sư trước khi tham gia ký kết nhằm tránh thiệt hại, rủi ro.

Đáng chú ý, ngày 19/9/2017, tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 8550/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ban ngành có liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện dự án ALMA do công ty Vịnh Thiên Đường làm chủ đầu tư (về tiến độ, nội dung hợp đồng Sở hữu kỳ nghỉ...) nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, tham mưu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện các sở, ngành chức năng đang triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc thanh, kiểm tra toàn diện đối với dự án ALMA.


Reatimes.vn