Khánh Hòa bổ sung 41 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt bổ sung 41 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tại các địa phương: Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Khánh Sơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, đối với TP. Nha Trang, sẽ bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất 11 dự án, công trình với tổng diện tích 62,25 ha. Huyện Khánh Sơn bổ sung 2 dự án, công trình ở xã Ba Cụm Bắc với tổng diện tích 4 ha. Huyện Cam Lâm bổ sung 10 dự án, công trình với tổng diện tích 110,24 ha. Huyện Diên Khánh bổ sung 6 công trình, dự án với tổng diện tích 12,38 ha. Thị xã Ninh Hòa bổ sung 8 công trình, dự án với tổng diện tích 513,93 ha. Huyện Vạn Ninh bổ sung 4 công trình, dự án với tổng diện tích 5,5 ha.

 

Tùng Lâm