Hưng Yên sắp chỉ định nhà đầu tư dự án nhà ở gần 942 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở xã Nhân Hòa theo hình thức chỉ định thầu. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là trong quý III này. Thời gian thực hiện hợp đồng là 3 năm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng vốn đầu tư Dự án là 941,812 tỷ đồng, trong đó tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 910,052 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư nếu có) là 31,759 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với diện tích đất sử dụng là khoảng 9,3 ha. Trong đó, đất ở là 42.771 m2; đất trung tâm thương mại là 6.319 m2; còn lại là đất cây xanh, đất thể dục thể thao, đất mương thủy lợi và đất giao thông. Khu đất thực hiện Dự án hiện là đất nông nghiệp, đất công điền, chưa được giải phóng mặt bằng.

Trước đó, Liên danh Công ty CP Đầu tư dịch vụ Hưng Hải - Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Thăng Long là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển.

Ngọc Minh