HoREA kiến nghị giao quyền trong việc cấp “sổ đỏ”

Trong một văn bản vừa gửi đến Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM cùng các ban ngành liên quan ngày 3/7/2017, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận huyện được cấp “sổ đỏ” là rất cần thiết.
Việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận huyện được cấp “sổ đỏ”, theo HOREA là rất cần thiết. Ảnh: Ngô Ngãi
Việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận huyện được cấp “sổ đỏ”, theo HOREA là rất cần thiết. Ảnh: Ngô Ngãi

Theo HoREA, TP.HCM có khối lượng công việc hành chính, dịch vụ công, trong đó có công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) rất lớn, có thể nhiều gấp hàng chục lần khối lượng công việc của các tỉnh.

Trước Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì khối lượng công việc cấp GCNQSDĐ đổ dồn về Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, dẫn đến quá tải. Sau khi Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 3/3/2017, tại khoản 23 điều 2 đã quy định UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ.

“Quy định này trên thực tế sẽ chỉ di chuyển điểm ùn ứ hồ sơ cấp GCNQSDĐ từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, vì vẫn chưa có cơ chế giao quyền cho các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện được cấp GCNQSDĐ, để giảm tải cho Văn phòng Đăng ký đất đai, và để giải quyết nhanh, kịp thời thủ tục hành chính cấp GCNQSDĐ cho người dân. Tuy nhiên, theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì Sở Tài nguyên và Môi trường không được phép ủy quyền cấp GCNQSDĐ cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện”, công văn nhấn mạnh.

Vì vậy, HoREA kiến nghị, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP, hoặc cho phép thí điểm thực hiện việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện của TP.HCM, Hà Nội được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiệp hội nhận thấy "một chiếc áo hành chính" không thể mặc vừa cho tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. TP.HCM, Hà Nội cần có cơ chế đặc thù riêng để giải quyết các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện của chính quyền đô thị. Do vậy, việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện tại TP.HCM, Hà Nội được cấp GCNQSDĐ là hết sức cần thiết và cấp bách, giải quyết nhanh và kịp thời nhu cầu của người dân.

Vẫn theo HoREA, trong khi chờ đợi sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP như đề xuất tại mục 1 trên đây, Hiệp hội kiến nghị UBND TP.HCM sớm ban hành Quyết định về "Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận, cấp lại GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất "để triển khai thực hiện Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trong đó có nội dung UBND TP.HCM cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ. Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị UBND TP.HCM sớm công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai để áp dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố.

Trước đó, HoREA cũng đã nghiên cứu văn bản của Công ty CP DV XD & Địa ốc Đất Xanh về đề xuất giải pháp điều chỉnh quy trình cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho các quận, huyện để khắc phục tình trạng ùn tắc hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người dân. Hiệp hội cũng đã nghiên cứu Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, văn bản số 2180/STNMT-PC của Sở Tài nguyên Môi trường và văn bản số 4066/STP-VB của Sở Tư pháp về ủy quyền cấp GCNQSDĐ. Cho nên, theo HoREA, những đề xuất trên là hoàn toàn có cơ sở.

Ngô Ngãi