Hòa Bình chỉ định nhà đầu tư xây khu đô thị 263 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Thống Nhất tại xã Thống Nhất, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.
Ảnh  minh họa
Ảnh minh họa

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình, tổng chi phí thực hiện Dự án là 263 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 41,8 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi là 27,8 ha. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh Hòa Bình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2018 trên địa bàn Tỉnh, chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Thống Nhất là Công ty CP Phát triển khu đô thị Thống Nhất.

    

Minh Thông