Hậu Giang phát hành hồ sơ mời thầu 2 dự án sử dụng đất

(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang vừa thông báo mời thầu 2 dự án sử dụng đất trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang với tổng chi phí thực hiện dự kiến gần 274 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2 dự án đều 24 tháng; hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án là rộng rãi trong nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Thứ nhất là Dự án Khu dân cư nông thôn mới Đại Thành, thị xã Ngã Bảy với tổng diện tích đất sử dụng là 4,96 ha; tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến là 91 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu dự án từ ngày 9/11/2019 đến 9/1/2020, bảo đảm dự thầu là 0,91 tỷ đồng.

Thứ hai là Dự án Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1 với tổng diện tích đất sử dụng là 13,38 ha; tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến gần 183 tỷ đồng; thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 10/11/2019 đến 10/1/2020, bảo đảm dự thầu là 1,8 tỷ đồng. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu 2 dự án trên là Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

 

Khánh Ngọc