Hậu Giang: Nhiều sai phạm về sử dụng đất

(BĐT) - Theo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của Thanh tra Chính phủ, công tác quản lý đất đai ở Hậu Giang đã để xảy ra nhiều sai phạm.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, đáng chú ý là sai phạm trong chuyển đổi mục đích không đúng quy hoạch, tự phát khoảng 5.755 ha từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở. Nhiều trường hợp nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án; các tổ chức, cá nhân được thuê, giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất… dẫn đến số tiền sai phạm 230 tỷ đồng.

Trên cơ sở Kết luận số 344/KL-TTCP ngày 14/3/2018, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi số tiền sai phạm và thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho các tổ chức, cá nhân sai quy định. Đồng thời xem xét cụ thể trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm. Xem xét xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường; đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường.

Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hậu Giang chấn chỉnh việc đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn, tăng cường giám sát chất lượng công trình...

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời yêu cầu Thường trực UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan; nêu rõ thời gian khắc phục sai phạm và yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Thành An