Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng thêm 10 chung cư cũ

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu chung cư Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền gồm các chung cư: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A17, với tổng diện tích đất quy hoạch là 57.610,3m2.
Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng thêm 10 chung cư cũ
Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng thêm 10 chung cư cũ

Theo phương án xây dựng lại, sẽ phá dỡ toàn bộ 10 chung cư cũ theo tiến độ dự án, xây dựng lại 3 tòa chung cư tái định cư tối đa 25 tầng, với mật độ xây dựng tối đa 60%, hệ số sử dụng đất tối đa 15 lần.

Nguồn vốn thực hiện từ vốn ngân sách nhà nước chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ di chuyển, bố trí tạm cư, tái định cư và chi phí tư vấn liên quan. Nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng lại chung cư theo hình thức hợp đồng BT, bao gồm chi phí phá dỡ chung cư cũ, chi phí xây dựng hạ tầng trong phạm vi quy hoạch, chi phí xây dựng chung cư mới và chi phí tư vấn liên quan. Thời gian, tiến độ thực hiện từ 2017 - 2020.

Năm 2016, Dự án Xây dựng lại chung cư U19 Lam Sơn - dự án xây dựng chung cư cũ đầu tiên theo hình thức BT được thực hiện tại Hải Phòng đã lựa chọn được nhà đầu tư là TCty Xây dựng Bạch Đằng. Tháng 4 vừa qua, Dự án Đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền cũng đã lựa chọn được nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy.


Báo Xây dựng