Hải Dương: Sơ tuyển nhà đầu tư khu dân cư hơn 145 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Sơn Thành vừa công bố thông báo mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) Khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Mục tiêu của Dự án là nhằm xây dựng khu dân cư mới, cung cấp quỹ nhà ở thương mại các công trình: thương mại, công cộng, hạ tầng thiết yếu, cây xanh...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 145,424 tỷ đồng. Hồ sơ mời sơ tuyển sẽ được phát hành bắt đầu từ ngày 8/10/2018 đến ngày 7/11/2018. Địa điểm phát hành hồ sơ mời sơ tuyển là tại Ban quản lý các dự án ĐTXD huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Minh Thông