Hải Dương bổ sung 4 dự án khu dân cư cần chọn nhà đầu tư

(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Tỉnh năm 2019 (đợt 4).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Danh mục gồm có 4 dự án. Một là Dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) Điểm dân cư mới xã Kim Anh, huyện Kim Thành với tổng diện tích sử dụng đất là 2,83 ha. Hai là Dự án ĐTXD chợ Vé và Khu dân cư xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang rộng 4,93 ha. Ba là Dự án ĐTXD Khu dân cư phía Nam thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang với tổng diện tích sử dụng đất là 9,94 ha. Thứ tư là Dự án ĐTXD Khu dân cư mới Cửa Hàng, thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng với tổng diện tích sử dụng đất là 2,37 ha.

Ngọc Minh