Hà Tĩnh mời sơ tuyển dự án khu dân cư hơn 800 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (bên mời thầu) đang phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1, huyện Hương Sơn, thời gian từ ngày 1/6/2019 đến ngày 1/7/2019. Theo đó, Dự án được xây dựng tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trên diện tích đất 107.961,14 m2. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 813,994 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu đầu tư Dự án là nhằm hoàn thiện khu dân cư đô thị đã được quy hoạch; nâng cao lợi thế về quỹ đất ở của địa phương; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hợp lý quỹ đất, xây dựng nhà ở, thương mại dịch vụ có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn, góp phần tạo nguồn lực phát triển kinh tế cho địa phương, xây dựng thị trấn Phố Châu ngày càng văn minh, hiện đại.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn 1797/UBND-XD1 ngày 29/3/2019.

 

Hải Bình