Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 689/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp về việc thực hiện dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn.
Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa
Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa

Theo đó, lãnh đạo Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án, xác định những việc đã thực hiện đúng, chưa đúng. Liên sở cững được giao kiểm tra, rà soát, tổng hợp tình hình cập nhật các thông tin, dữ liệu đã thực hiện được của dự án.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND cấp huyện xây dựng quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố, đảm bảo được kết nối từ cấp xã đến cấp huyện và thành phố.

Cùng với đó, chủ trì phối hợp với các đơn vị tư vấn, giám sát và thi công các gói thầu, xác định khi nào thực hiện xong dự án nếu được cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch Kiến trúc, Điện lực Hà Nội... đề xuất phần mềm để cập nhật các dữ liệu, thông tin của các ngành.

Viện Quy hoạch xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ kết quả dữ liệu thử nghiệm của đơn vị Hungari, đánh giá chất lượng đo đạc của dự án...


Reatimes.vn