Hà Nội thu hồi quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản chỉ đạo quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà điều tiết (quỹ đất 20%, quỹ nhà 30%) tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội thu hồi quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập hồ sơ thu hồi 39,2 ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho Thành phố, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; thẩm định, trình UBND Thành phố quyết định thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng đất, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/5.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích 15,1 ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho Thành phố, chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng... Với các đơn vị không thực hiện, xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện dự án, cũng như xem xét năng lực của nhà đầu tư, chấp hành quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/5/2018.


ĐTCK