Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện, TP. Hà Nội.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Chủ tịch Hội đồng. Ủy viên Hội đồng gồm đại diện các sở, ngành có liên quan. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.   

Việt Anh