Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 7903/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất tỷ lệ 1/10.000 và Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5.000 tại một phần ô đất mặt nước thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất tỷ lệ 1/10.000 và quy hoạch chung thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5.000 thuộc địa giới hành chính thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất. Phía Tây Nam giáp đường tỉnh lộ 419; phía Tây Bắc giáp trụ sở Thi hành án dân sự huyện; phía Đông Nam giáp khu quân đội; phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch. Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch 0,06ha. Quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 4,1 ha.

Quyết định cũng nêu rõ mục tiêu điều chỉnh: Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất hiện nay có quy mô diện tích đất nhỏ, không đáp ứng nhu cầu sử dụng trong giai đoạn hiện nay và sau này. Việc mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu diện tích làm việc của Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất. Làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư theo quy hoạch và các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung thêm đất công cộng trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến định hướng Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất tỷ lệ 1/10.000 và Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt; Tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, định mức Trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; Giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo việc tiêu thoát nước trong khu vực; Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ ô đất này được giữ nguyên theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất và Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan và các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt.


Báo Xây dựng