Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H2-2 phường Mễ Trì

Quy mô tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khoảng 11.569,6m2 (1,157ha), tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4761/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000, tại ô đất cây xanh ký hiệu CX2, thuộc ô quy hoạch K3-1 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất) tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Quy mô tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khoảng 11.569,6m2 (1,157ha). Việc điều chỉnh nhằm mục tiêu thực hiện chủ trương của UBND Thành phố về việc xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố tại các phường thuộc quận Nam Từ Liêm, hoàn thiện, bổ sung các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu trên địa bàn phục vụ nhu cầu nhân dân khu vực.

Về nguyên tắc, điều chỉnh cục bộ về chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, song giữ nguyên phạm vi ranh giới, diện tích của ô đất theo quy hoạch phân khu được duyệt nhằm bổ sung chỉ tiêu đất công cộng đơn vị ở, đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh của ô quy hoạch K3-1 theo Quy hoạch phân khu H2-2 tỷ lệ 1/2000, không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt.

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu H2-2 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt và các quyết định, quy định khác có liên quan của cấp thẩm quyền.

Về nội dung điều chỉnh: Theo Quy hoạch phân khu H2-2 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt, ô đất ký hiệu CX2 thuộc ô quy hoạch K3-1 có tổng diện tích đất khoảng 11.569,6m2 (1,157ha), xác định chức năng đất cây xanh đơn vị ở với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: mật độ xây dựng 5,0%, tầng cao 01 tầng.

Nay, trên cơ sở giữ nguyên phạm vi ranh giới, diện tích của ô đất theo quy hoạch, đề xuất điều chỉnh ô đất CX2 thuộc ô quy hoạch K3-1 từ chức năng đất cây xanh đơn vị ở (cây xanh, vườn hoa, đường dạo, sân chơi, luyện tập TDTT...) thành 02 ô đất có chức năng sử dụng đất như sau: Ô đất ký hiệu CX2-A. K3-1 có chức năng đất cây xanh đơn vị ở có diện tích khoảng 10.754,6m2; Ô đất ký hiệu CC-A.K3-1 có chức năng đất công cộng đơn vị ở (nhà văn hóa tổ dân phố) có diện tích khoảng 815,0m2 tại vị trí nằm phía Đông Nam, tiếp giáp đường Đồng Me và đường 13,5m.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu H2-2 tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu CX2 thuộc ô quy hoạch K3-1 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất) phù hợp Quyết định phê duyệt này.

Giao UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 để các tổ chức và nhân dân được biết; tổ chức triển khai lập dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 5 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì phù hợp với nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 được phê duyệt tại quyết định này, tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành; Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Chủ tịch UBND phường Mễ Trì chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.


Reatimes.vn