Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch hơn 29ha đất KCN Thạch Thất - Quốc Oai

UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số ô đất tại Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai với tổng diện tích khoảng 29,17ha.
Tổng diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai khoảng 150ha
Tổng diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai khoảng 150ha

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 8792/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, tại các ô đất Kho tàng (KT2), Cây xanh (CX5), Cây xanh (CX6), Công nghiệp (CN11) và một phần diện tích lô đất kí hiệu Công nghiệp (CN7) (phần Quy hoạch sử dụng đất), tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và các xã Sài Sơn, Tiên Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Theo quyết định, tổng diện tích các ô đất theo quy hoạch khoảng 29,17ha (theo Quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp được phê duyệt năm 2007).

Cụ thể, lô đất CN7 với tổng diện tích khoảng 167.948m2 sẽ được điều chỉnh như sau: chức năng đất công nghiệp khoảng 4.588m2 chuyển thành đất cây xanh tập trung; diện tích đất công nghiệp khoảng 4.838m2 khác chuyển thành đất đường quy hoạch nằm ngoài phạm vi Khu công nghiệp do cập nhật Chỉ giới quy hoạch mở đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai; diện tích đất công nghiệp khác khoảng 525m2 điều chỉnh ra ngoài phạm vi khu công nghiệp do chồng lấn giữa các dự án và bị chia cắt bởi tuyến đường trục chính Bắc - Nam); ngoài ra, đổi kí hiệu lô đất CN7 thành lô đất ký hiệu CN4. Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích lô đất vào khoảng 157.997m2.

Đối với lô đất CX6 với diện tích là 2.666m2 được điều chỉnh ranh giới, quy mô diện tích lô đất và chức năng sử dụng một phần đất cây xanh thành đất đường quy hoạch nằm ngoài phạm vi ranh giới khu công nghiệp. Theo đó, diện tích đất CX6 còn khoảng 2.327m2.

Đối với lô đất CX5 với diện tích 29.242m2 được điều chỉnh ranh giới, quy mô, chức năng sử dụng một phần diện tích đất cây xanh thành chức năng đất công nghiệp để hợp nhất và quy vuông với lô đất công nghiệp liền kề nhằm tăng hiệu quả sử dụng, gồm các ô đất CN3.1, CN3.2, CN3.3. CN3.4.

Đối với lô đất KT2 với diện tích đất khoảng 29.514m2, sẽ điều chỉnh một phần thành đất cây xanh gồm các ô CX5.1 và CX5.2; điều chỉnh một phần thành đất công nghiệp; đổi kí hiệu lô đất KT2 thành CN3.

Tại lô đất CN11 sẽ điều chỉnh một phần đất công nghiệp thành đất cây xanh; điều chỉnh ranh giới, quy mô diện tích đất công nghiệp còn lại kết hợp với các phần đất CN3.1, CN3.2, CN3.3. CN3.4 bố cục theo quy vuông ô đất để tăng hiệu quả sử dụng và giải quyết nhu cầu tái định cư, hoàn trả cho Công ty TNHH Aju Retal Việt Nam khoảng 10.000m2 đất; đổi ký hiệu lô đất CN11 thành CN3. Sau điều chỉnh còn khoảng 84.850m2.

Ngoài ra, quyết định còn điều chỉnh phần diện tích đất hạ tầng và giao thông khu công nghiệp với quy mô diện tích khoảng 5.143m2 ra ngoài ranh giới khu công nghiệp.

Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch hơn 29ha đất KCN Thạch Thất - Quốc Oai - ảnh 1
Bảng tổng hợp số liệu điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại các lô đất
Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch hơn 29ha đất KCN Thạch Thất - Quốc Oai - ảnh 2
Bảng tổng hợp số liệu về tỷ lệ các loại đất trong Khu công nghiệp
Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm mục tiêu làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những tồn tại, vướng mắc của các nhà đầu tư trong việc quản lý sử dụng đất theo quy hoạch; đầu tư xây dựng các công trình nhằm phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của doanh nghiệp và thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục chính Bắc - Nam Khu đô thị Quốc Oai.

Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất tại một số lô đất trong khu công nghiệp còn để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 và Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai tỷ lệ 1/5.000 được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại khu vực.

Bên cạnh đó nhằm góp phần phát triển khu công nghiệp theo hướng công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, công nghệ cao... nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị cao và đầu tư có hiệu quả.

Ngoài ra, dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư nhằm phát triển sản xuất, kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và hoàn chỉnh hồ sơ xác nhận bản vẽ quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Thạch Thất có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư Hà Tây, tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình trong khu công nghiệp theo phân cấp hoặc được UBND Thành phố ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức kiểm tra, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật...

Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai có tổng diện tích quy hoạch 150ha, được thành lập theo Quyết định số 2500/2007/QĐ-UB do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội) cấp ngày 21/12/2007.


Reatimes.vn