Hà Nội điều chỉnh nội dung cải tạo Nhà B6 Giảng Võ thế nào?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7093/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung của Dự án cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ.
Dự án cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ
Dự án cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ

Theo quyết định, quy mô của dự án, diện tích sử dụng đất, theo bản vẽ tổng mặt bằng điều chỉnh đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chấp thuận kèm Văn bản số 3048/QHKT-TMB(KHTH) ngày 23/5/2017, cụ thể: Diện tích đất nghiên cứu khoảng: 3.015m2; diện tích đất lập dự án khoảng 2.726,2m2; diện tích xây dựng công trình khoảng 1.800m2; mật độ xây dựng ô đất khoảng 59,7%; tổng diện tích sàn xây dựng (chưa kể hầm, tum thang) khoảng 43.200m2; tầng cao công trình 24 tầng; tầng hầm 3 tầng; số lượng căn hộ 342 căn.

Phương án tiêu thụ sản phẩm, chủ đầu tư có trách nhiệm dành 102 căn hộ phục vụ tái định cư và được phép bán 240 căn hộ phục vụ mục đích thương mại. Chủ đầu tư được kinh doanh phần diện tích thương mại tại tầng 1+2 của khối nhà.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 932 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: đến hết quý III2017; giai đoạn thực hiện đầu tư từ quý III/2017 đến hết quý I/2019; giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng từ Quý II/2019.

Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm liên hệ với sở, ngành liên quan để thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung và thực hiện dự án theo quy định; để được hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Triển khai dự án theo quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ đúng nội dung được chấp thuận và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng quy hoạch, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toan về phòng cháy chữa cháy, động đất và các văn bản có liên quan đến dự án, các quy định của thành phố. Chỉ được triển khai dự án sau khi đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dụng theo quy định hiện hành.

Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết và nội dung đã được chấp thuận. Trong thiết kế và thi công công trình sử dụng công nghệ tiên tiến (công nghệ xanh), tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; bố trí diện tích, số lượng cho nhu cầu vệ sinh công cộng, tăng tối đa diện tích cây xanh, để hướng tới công trình có kiến trúc xanh.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác với nhà nước và thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ được chấp thuận. Xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp với tiến độ dự án theo quy định của Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản và nội dung đã cam kết. Nghiêm cấm việc huy động vốn để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức.


Reatimes.vn