Hà Nội dành 16.000m2 đất khu đô thị S4 xây trường học

Trong Công văn số 4591/UBND-KH&ĐT vừa ban hành ngày 19/9, UBND TP. Hà Nội đã cho ý kiến về dự án xây dựng trường học tại ô đất C5-1 thuộc phân khu đô thị S4, phường Dương Nội, quận Hà Đông.
Phối cảnh tổng thể khu đô thị S4. Ảnh: HNM
Phối cảnh tổng thể khu đô thị S4. Ảnh: HNM

Theo đó, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Phát triển giáo dục EMC được triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường học theo quy hoạch tại ô đất ký hiệu C5-1, phường Dương Nội, quận Hà Đông theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy mô sử dụng đất dự kiến khoảng 16.000m2 đất.

Để thực hiện quyết định trên, UBND TP. Hà Nội yêu cầu, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục EMC có trách nhiệm thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trong phạm vi đề xuất thực hiện dự án và các thủ tục về đất đai theo quy định.

Sau khi hoàn thành thủ tục về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các thủ tục về đất đai theo quy định, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục EMC liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cập nhật ô đất vào quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố; trình UBND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND quận Hà Đông xác định phạm vi, ranh giới khu đất theo đúng phạm vi quy hoạch. Đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các thủ tục về đất đai liên quan để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai.

UBND quận Hà Đông kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, không để phát sinh các đơn thư, khiếu kiện; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đăng ký dự án vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của quận.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhà đầu tư cập nhật ô đất vào quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Theo quy định, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, nếu chưa hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục EMC phải báo cáo giải trình rõ nguyên nhân để UBND thành phố xem xét, quyết định...


Reatimes.vn