Hà Nội: 8 dự án nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 1.462 tỷ đồng

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ vừa cho biết, qua thanh tra 38 dự án đầu tư xây dựng liên quan đến việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP. Hà Nội giai đoạn 2003 - 2016 đã phát hiện 8 dự án còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tổng số tiền hơn là 1.951 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hơn 1.462 tỷ đồng; tiền chậm nộp gần 489 tỷ đồng, vi phạm Khoản 3 Điều 6, Khoản 7 Điều 12, Khoản 3 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

Từ phát hiện của đoàn Thanh tra Chính phủ, một số chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội đã nộp 1.106 tỷ đồng, số tiền còn nợ đọng đến nay gần 845 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất gần 447 tỷ đồng, tiền chậm nộp 398 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ khẳng định, trách nhiệm của các tồn tại này thuộc về UBND TP. Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội và các đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư của 8 dự án nói trên.

 

Tuấn Dũng