Hà Nam: Chuyển mục đích sử dụng 32,7 ha đất sang phi nông nghiệp

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 32,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CPngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PV