Gọi đầu tư Dự án Khu nhà ở Hoàng Vân (Hòa Bình)

(BĐT) - Theo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở Hoàng Vân, phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình vừa được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt, Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 12/2018. Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình là bên mời thầu Dự án.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 99,74 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện Dự án là 77,27 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 22,46 tỷ đồng.

Việt Anh