Ecopark lập quy hoạch một số khu đô thị tại TP. Hải Dương

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương vừa được UBND tỉnh Hải Dương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng một số dự án khu đô thị trên địa bàn TP. Hải Dương.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Các quy hoạch này bao gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phân khu 3, 4, 5 và vùng phụ cận thuộc Khu đô thị phía Nam và điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía Nam; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Nam cầu Lộ Cương và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu liên hợp văn hóa - thể thao, giáo dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam cầu Lộ Cương.

Thời hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch trên đều là trước ngày 30/9/2019.

Theo kế hoạch, sau khi các quy hoạch nêu trên được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Về phía Công ty CP Ecopark Hải Dương, nhà đầu tư này tự nguyện chi trả toàn bộ kinh phí thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và công bố các quy hoạch (không yêu cầu hoàn lại và có điều kiện ràng buộc nào).

 

Bích Thủy