Duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Bắc Lãm, quận Hà Đông

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6777/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500, tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quyết định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500 với Quy mô diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 41,79ha; Dân số khoảng 8.886 người.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa các giải pháp khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và hạ tầng xã hội, khớp nối với dự án lân cận đang triển khai, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân khu vực; Tạo lập, bổ sung quỹ nhà ở, trường học... cho Thành phố và khu vực.

Đề xuất các Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra và xác nhận hồ sơ bản vẽ, Quy định quản lý theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500 tại phường Phú Lương, quận Hà Đông phù hợp với Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch của UBND Thành phố; UBND quận Hà Đông chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch chi tiết được duyệt để các tố chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Chủ tịch UBND phường Phú Lương chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.


Reatimes.vn