Đề xuất cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 49,5 ha rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển NT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 49,5 ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.
Đề xuất cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 49,5 ha rừng. Ảnh minh họa: TTXVN
Đề xuất cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 49,5 ha rừng. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng chiều dài tuyến là 117,26 km. Theo đó, nhu cầu phải chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng tuyến đường là 49,5 ha; trong đó thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 26,4 ha, Đắk Nông 23,1 ha.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng Đường tuần tra biên giới tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng và Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chi tiết thực hiện Nghị định 117/2010/NĐ-CP.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã ký hợp đồng với công ty tư vấn lập phương án trồng rừng thay thế và bản đồ hiện trạng khu vực cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có cam kết về việc trồng rừng thay thế sau khi có phương án trồng rừng thay thế được cấp thẩm quyền phê duyệt và chuyển kinh phí trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ phát triển rừng của địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là đường nâng cấp, mở rộng trên nền đường hiện dọc theo biên giới Việt Nam – Campuchia là dự án phục vụ cho an ninh quốc phòng, với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. 


Bnews