Đà Nẵng: Còn 15.739 lô đất chưa bố trí tái định cư

Tính đến ngày 30/9/2017, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 214 dự án giải tỏa, với 171 dự án dở dang và 43 dự án mới triển khai.
Đà Nẵng còn hơn 15.000 lô đất chưa bố trí tái định cư
Đà Nẵng còn hơn 15.000 lô đất chưa bố trí tái định cư

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 30/9/2017, trên địa bàn thành phố có 214 dự án giải tỏa, với 171 dự án dở dang và 43 dự án mới triển khai. Tổng số 71.425 hồ sơ cần giải tỏa, đã bàn giao mặt bằng là 49.687 hồ sơ.

Tuy nhiên, quỹ đất tái định cư thành phố thực tế hiện chưa bố trí là 15.739 lô. Công tác giải phóng mặt bằng còn phân tán, rời rạc, vốn giải ngân chậm, đến ngày 31/10/2017 mới đạt 48,9% kế hoạch. Đoàn giám sát đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ, nâng cao hiệu quả công tác giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư trong thời gian tới. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề sẽ được hoàn chỉnh, trình HĐND thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 6 khóa IX sắp tới.


Reatimes.vn