Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 22,625 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

PV