Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Trảng Bom

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1486/BXD - PTĐT phúc đáp UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư theo quy hoạch 6,5ha tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (sau đây viết tắt là Dự án) và hồ sơ dự án.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển QSDĐ đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên phạm vi Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Trảng Bom, huyện Trảng Bom đến năm 2025 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 (sau đây viết tắt là Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom) trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện chuyển QSDĐ.

Đề nghị này dựa trên Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sau đây viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV); các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan.

Theo Bộ Xây dựng, chương trình phát triển đô thị thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/10/2016.

Do đó, để việc đầu tư phát triển đô thị được triển khai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị trên địa bàn, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức rà soát, lập và phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị cho thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom theo các pháp luật về phát triển đô thị (trong đó cập nhật các dự án đủ điều kiện triển khai thực hiện).

Bộ Xây dựng cho biết, dự án thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom và được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4265/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 với quy mô Dự án 6,5ha.

Dự án có quy mô thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND cấp tỉnh, hiện chưa được phê duyệt chấp thuận đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm xem xét quyết định chấp thuận đầu tư Dự án theo thẩm quyền làm cơ sở để quy định cụ thể khu vực được thực hiện chuyển QSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Căn cứ Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, UBND tỉnh Đồng Nai xem xét lồng ghép nội dung chuyển QSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở như đã nêu tại Văn bản số 1951/UBND-CNN khi thực hiện chấp thuận đầu tư Dự án để rút gọn quy trình thủ tục và góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Việc chuyển QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển QSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện Trảng Bom và chủ đầu tư kiểm tra giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển QSDĐ đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và lựa chọn thống nhất các mẫu nhà đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được phê duyệt, hài hoà với cảnh quan khu vực, đặc biệt tại các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường D3 có mặt cắt 20,5m (Bản đồ quy hoạch giao thông - QH09/18).


Reatimes.vn