Bổ sung 2 ngân hàng bảo lãnh bán nhà hình thành trong tương lai

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản bổ sung và sửa đổi tên các ngân hàng có đủ điều kiện bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, NHNN bổ sung 2 ngân hàng thành lập mới là Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam và Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (ngân hàng 100% vốn nước ngoài); đồng thời, chỉnh sửa tên Ngân hàng Liên doanh VID Public Bank thành Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam do chuyển đổi từ ngân hàng liên doanh thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài vào Danh sách các ngân hàng có đủ điều kiện bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai.     

Hải Đăng