Bắc Ninh bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho 11 dự án

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đối với TP Bắc Ninh, các huyện: Lương Tài, Tiên Du, Thuận Thành và Thị xã Từ Sơn, có tổng diện tích gần 31ha.
Đất lúa chiếm phần lớn diện tích đất bị thu hồi cho 11 dự án tại Bắc Ninh.
Đất lúa chiếm phần lớn diện tích đất bị thu hồi cho 11 dự án tại Bắc Ninh.

11 dự án được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất lần này, trong đó TP Bắc Ninh có 2 dự án là: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực phía trước Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ APEC của UBND TP Bắc Ninh và Xây dựng trụ sở làm việc và dịch vụ của Cty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh.

Huyện Lương Tài có 2 dự án: Xây dựng công trình thay đổi nguồn nước thô nhà máy nước Thứa và Xây dựng hồ lắng - Nhà máy nước thị trấn Thứa, đều của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh.

Huyện Tiên Du 4 dự án, trong đó có 2 dự án của xã Lạc Vệ là: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng và Xây dựng Trung tâm thương mại, khu hành chính xã, khu đất ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Lạc Vệ, xây dựng nhà hàng ăn uống và văn phòng giao dịch của Cty CP Xây dựng Hùng Cường, xây dựng khách sạn và khu dịch vụ thương mại của Cty CP CANADIA và Dự án nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110 KV nhánh rẽ TBA 110KV Võ Cường của Cty lưới điện cao thế Miền Bắc.

Huyện Thuận Thành có 1 dự án: Xây dựng công viên nghĩa trang Thiên An Viên (bổ sung) của Cty CP đầu tư thương mại Nhật Tiến.

Thị xã Từ Sơn có 1 dự án của UBND thị xã Dự án tái định cư thực hiện dự án xây dựng mở rộng không gian lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Trong tổng số gần 31ha đất thu hồi, diện tích đất lúa chiếm 29,1ha.


Báo Xây dựng