Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành định giá 140 khu đất, thửa đất

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019. Mục đích của việc định giá nhằm xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, có 140 khu đất, thửa đất sẽ được định giá cụ thể, trong đó có 101 khu đất, thửa đất thuộc diện thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 39 khu đất, thửa đất cần định giá để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Liên quan đến đất dự án, theo thông tin từ Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, trên địa bàn tỉnh có 418 dự án có thu hồi đất, với diện tích 2.933 ha để thực hiện trong năm 2019. Đến nay, số dự án, công trình đã và đang thực hiện thu hồi đất là 186 dự án (đạt tỷ lệ 44,5%), diện tích thu hồi đất 1.256 ha (đạt tỷ lệ 42,82%). Một số địa phương có số dự án, diện tích đất thu hồi lớn nhưng chưa triển khai thu hồi đất như thị xã Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu...

 

Thu Giang