• Chỉ còn 1 cặp sở hữu chéo giữa ngân hàng và doanh nghiệp

    22/05/2020 08:16

    (BĐT) - Theo báo cáo vừa được Ngân hàng Nhà nước gửi đến Quốc hội, đến nay, vấn đề sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã được xử lý có hiệu quả, tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn, thao túng, chi phối ngân hàng được kiểm soát.

chuyên đề

Kết nối đầu tư