(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021.
Ngoài quy định pháp luật về đấu thầu trong nước, báo cáo công tác đấu thầu năm 2021 còn dựa trên quy định tại các hiệp định như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA. Ảnh: Nhã Chi

Ngoài quy định pháp luật về đấu thầu trong nước, báo cáo công tác đấu thầu năm 2021 còn dựa trên quy định tại các hiệp định như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA. Ảnh: Nhã Chi

Bộ KH&ĐT cho biết, việc báo cáo dựa vào quy định tại Khoản 4 Điều 81, Khoản 1 Điều 83 và Khoản 2 Điều 84 Luật Đấu thầu; Khoản 13 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 91 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) và Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT.

Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 của đơn vị mình gồm 3 phần: báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021; tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu; tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa năm 2021 theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Bộ KH&ĐT lưu ý, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 về Bộ KH&ĐT trước ngày 1/2/2022 theo đúng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT để Bộ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Việc gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 được thực hiện trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia.