(BĐT) - Ngoài việc ủng hộ việc xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế trung ương nhấn mạnh, cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, hiệu quả, bền vững; tỉ lệ phân chia các nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương nên áp dụng theo từng loại thuế, quy mô và đặc thù của địa phương.
Ban Kinh tế Trung ương: Ủng hộ việc xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM

Cuối tuần qua, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về Đề án “Tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 xác định chủ trương: “Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để TP.HCM thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ... Cụ thể là xem xét để tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách TP.HCM đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa Trung ương và TP.HCM”.

Trên thực tế, tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và TP.HCM giảm mạnh từ mức 33% giai đoạn 2000 - 2003 xuống còn 23% giai đoạn 2011-2016 và giai đoạn 2017 - 2020 chỉ còn 18%. Điều này ảnh hưởng đến thu ngân sách của Thành phố, thiếu nguồn lực để giải quyết các thách thức và bảo đảm Thành phố phát triển nhanh và bền vững cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển đã nêu tại Nghị quyết số 16.

Theo Đề án “Tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030”, Thành phố xác định việc tăng tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và Thành phố phải luôn đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Thành phố và lợi ích chung của quốc gia trên tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”. Theo đó, Thành phố đã đề xuất tăng tỷ lệ điều tiết trong giai đoạn 2022 - 2030 theo lộ trình bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh của Thành phố, từ đó tạo cơ sở tăng thu ngân sách của Thành phố và ngân sách trung ương.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh việc xem xét tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách TP.HCM đã được nêu trong Nghị quyết 16 và Kết luận 21, do vậy xuất phát từ các Nghị quyết của Đảng cũng như tình hình thực tế của TP.HCM đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội phát triển, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, việc xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố là cần thiết.

Ông Bình đề nghị, trong quá trình xem xét, điều chỉnh tăng phù hợp tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, hiệu quả, bền vững.