(BĐT) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo tại Kết luận cuộc họp.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch theo phương án 1 như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Trí Nguyễn

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch theo phương án 1 như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Trí Nguyễn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển, tạo rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ đang gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân...

Dù đã thực hiện quyết liệt, tích cực triển khai thực hiện Luật Quy hoạch nhưng đến thời điểm hiện tại đã phát sinh một số vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp tục chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch theo phương án 1 như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2260/BKHĐT-QLQH ngày 9/4/2019, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, không ảnh hưởng tới việc thực hiện các quy hoạch hiện hành, báo cáo Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2019.