(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long)

Đấu giá Quyền sử dụng đất cho thuê, diện tích thửa đất: 2.162,3 m2, thửa đất số 01, tờ bản đồ số 08, loại đất: thương mại, dịch vụ (TMD), thời hạn sử dụng đất: 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giá khởi điểm: 2.213.979.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem thửa đất: Từ ngày 25/10/2016 đến ngày 25/11/2016, tại Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2016 đến ngày 25/11/2016, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 221.400.000 đồng/01 hồ sơ.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

* Đối tượng:

Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh ngiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

* Điều kiện:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê: 9 giờ 00 phút ngày 29/11/2016, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

               Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

               Điện thoại: (070) 3826232, 2240321

               Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

               Địa chỉ: Số 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

               Điện thoại: (070) 3834721.